Warunki ogólne

Witamy w witrynie internetowej www.in2cart.pl, zarządzanej przez spółkę GHP Group d.o.o., Volčji Potok 24 A, SI-1235 Radomlje(zwaną dalej: Spółką).

Niniejsze Warunki ogólne mają zastosowanie do wszystkich działań, które można wykonać w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.in2cart.pl (zwanym dalej: Witryną). Warunki ogólne są wiążące dla wszystkich użytkowników. Prosimy o ich uważne przeczytanie. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z jakąkolwiek częścią lub z całością niniejszych Warunków ogólnych, nie mogą Państwo korzystać z naszej Witryny ani usług. Warunki ogólne stanowią ważną umowę zawartą między Państwem a Spółką.

Witryna jest udostępniana w stanie, w jakim się znajduje („as-is”), a Spółka nie udziela żadnych gwarancji ani rękojmi, pośrednio ani bezpośrednio, związanych z prawem własności, marketingiem lub przydatnością produktów prezentowanych w Witrynie do jakiegokolwiek celu.

Właściciel Witryny zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zamieszczone na niej dane były dokładne i aktualne. Właściciel zastrzega sobie również prawo do zmiany zawartości Witryny lub zaprzestania jej aktualizacji w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia. Ponadto właściciel Witryny może również zmienić usługi, produkty, ceny lub programy opisane w tej Witrynie w dowolnym momencie i bez jakiegokolwiek powiadomienia.

1.DEFINICJE

Spółka to spółka GHP Group d.o.o., Volčji Potok 24 A, SI-1235 Radomlje, która jest właścicielem i operatorem witryny www.in2cart.pl.

Witryna to witryna internetowa dostępna pod adresem https://in2cart.pl/, zarządzana przez Spółkę, w ramach której działa również sklep internetowy.

Użytkownik to każda osoba fizyczna korzystająca z Witryny.

Kupujący (lub „Państwo”) to każda osoba fizyczna, która dokonuje zakupu w sklepie internetowym.

Konsument to osoba fizyczna, która nabywa lub użytkuje towar i usługi w celach niezwiązanych z jej działalnością zawodową lub gospodarczą. Na potrzeby niniejszych Warunków ogólnych za Konsumentów uznaje się również wszystkich Kupujących.

Polityka prywatności to dokument zawierający wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach Witryny. Rzeczona Polityka prywatności jest dostępna tutaj.

Polityka plików cookie to dokument zawierający wszelkie informacje dotyczące wykorzystania plików cookie w ramach Witryny. Rzeczona Polityka plików cookie jest dostępna tutaj.

2.SKLEP INTERNETOWY IN2CART.PL

Warunki ogólne określają zakres działalności sklepu internetowego, definiują prawa i obowiązki Użytkownika oraz sklepu internetowego, a także regulują stosunki handlowe pomiędzy sklepem internetowym a Kupującym.  Warunki ogólne, które obowiązują w momencie zakupu (w chwili złożenia zamówienia on-line), są wiążące dla Kupującego. Przy każdorazowym złożeniu zamówienia Użytkownik jest zawsze informowany o Warunkach ogólnych. Składając zamówienie, Użytkownik potwierdza, że został poinformowany o niniejszych Warunkach ogólnych.

Potwierdzenie Warunków ogólnych w momencie składania zamówienia w naszym sklepie internetowym stanowi wiążącą umowę między Państwem a Spółką. Uprzejmie prosimy o uważne przeczytanie Warunków ogólnych przed potwierdzeniem zamówienia. Jeśli nie zgadzają się Państwo z naszymi Warunkami ogólnymi, nie mogą Państwo korzystać z usług świadczonych w ramach naszego sklepu internetowego. Nie można również częściowo zgodzić się z Warunkami ogólnymi. Aby dokonać zakupu, należy zaakceptować całą treść Warunków ogólnych obowiązujących w momencie zakupu.

1.      Korzystanie ze sklepu internetowego

Spółka prowadzi sklep internetowy zgodnie z Warunkami ogólnymi. Sklep internetowy jest dostępny dla kupujących przez cały czas, przy czym Spółka zastrzega sobie prawo do tymczasowego wyłączenia lub zawieszenia sklepu internetowego bez wcześniejszego powiadomienia.

Istnieje możliwość, że sklep internetowy będzie tymczasowo niedostępny lub tymczasowo nie będzie możliwe dokonywanie płatności, ze względu na konserwację i aktualizację sklepu internetowego. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać podczas konserwacji lub aktualizacji sklepu internetowego.

2.      Złożenie zamówienia w sklepie internetowym

Umowa sprzedaży między Oferującym a Kupującym zostaje zawarta w momencie, w którym Kupujący potwierdzi zamówienie (Kupujący otrzyma wiadomość mailową o statusie „Zamówienie potwierdzone”). Od tego momentu wszystkie ceny i inne warunki pozostają niezmienne i wiążące zarówno dla Oferującego, jak i dla Kupującego. Umowa sprzedaży w formie elektronicznej zostaje zapisana na serwerze Spółki.

Procedura zakupu:

 1. krok: Kupujący wybiera z oferty dostępnej w sklepie internetowym interesujący go artykuł w odpowiedniej ilości, a następnie potwierdza swój wybór przyciskiem „Dodaj do koszyka”. Jeśli Kupujący chce kupić kilka różnych artykułów, musi powtórzyć ten proces dla każdego artykułu. Po ukończeniu wyboru artykułów Kupujący może kontynuować proces zakupu, klikając przycisk „Przejdź do kasy”.
 2. krok: Na tym etapie Kupujący wprowadza do formularza swoje dane osobowe niezbędne do realizacji żądanego zamówienia. Po wypełnieniu formularza Kupujący ma w niektórych przypadkach możliwość wyboru spośród różnych opcji dostawy oraz dodania innych produktów lub usług do swojego zamówienia. Na tym etapie Kupujący jest również informowany o planowanym terminie dostawy. Przed finalizacją zamówienia Kupujący ma możliwość wyboru pomiędzy różnymi opcjami płatności. Przed dokonaniem zakupu ponownie obliczana jest ostateczna kwota do zapłaty za zamówienie z uwzględnieniem wybranych opcji. Kupujący potwierdza zakup, klikając przycisk „Zakończ zakupy”.
 3. Po dokonaniu zakupu Witryna wyświetla komunikat z potwierdzeniem, który informuje Kupującego o pomyślnym złożeniu zamówienia i zawiera szczegóły dotyczące złożonego zamówienia. Ponadto Kupujący otrzymuje również na podany w pkt. 2 adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem, która zawiera przegląd zamówienia, instrukcję użytkowania zamówionych produktów oraz instrukcję odstąpienia od zakupu lub złożenia reklamacji, jeżeli Kupujący nie jest zadowolony z produktu lub już go nie potrzebuje.

Wszystkie informacje przekazane nam podczas składania zamówienia będą przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności opublikowaną tutaj.

Informujemy, że wartość całego zakupu, w tym wszelkich kosztów dostawy lub innych kosztów związanych z zakupem, zostanie pobrana w momencie potwierdzenia zamówienia. Poinformujemy Państwa o wszelkich dodatkowych kosztach przed dokonaniem zakupu. Dodatkowe koszty mogą również wynikać z wybranej metody płatności.

3.      Ceny, metody płatności i promocje

Ceny
Wszystkie ceny w Witrynie podane są w złotówkach i zawierają podatek VAT. Ceny są ważne w momencie składania zamówienia. Oferta jest aktualna do jej odwołania.

UWAGA: Nasz sklep internetowy jest sklepem internetowym handlu detalicznego przeznaczonym wyłącznie dla konsumentów końcowych (B2C). W związku z tym za pośrednictwem niniejszej Witryny nie umożliwiamy sprzedaży pomiędzy przedsiębiorstwami (B2B), a także nie zapewniamy możliwości wystawiania faktur osobom prawnym. Oznacza to również, że późniejsze korekty faktur (z osoby fizycznej na osobę prawną) nie są możliwe, gdyż transakcja sprzedaży zawierana jest wyłącznie z osobą fizyczną.

W przypadku chęci nawiązania współpracy z naszą firmą (B2B) i zakupu większych ilości produktów (całe opakowanie/karton produktów o minimalnej wartości zakupu wynoszącej 5000 EUR + VAT) prosimy o kontakt z naszym sklepem hurtowym pod adresem: [email protected].

Metody płatności

W naszym sklepie internetowym można skorzystać z następujących metod płatności:

 • płatność przy odbiorze – Kupujący opłaca fakturę gotówką lub kartą płatniczą kurierowi, który dostarcza towar na adres Kupującego;
 • płatność kartą kredytową;
 • płatność przez PayPal.

Spółka zastrzega sobie prawo do weryfikacji wybranej metody płatności za pomocą środków uwierzytelniania. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do dalszej weryfikacji wybranej metody płatności, prosząc o przesłanie nam dowodu zapłaty.  

Poinformowaliśmy Państwa o konieczności zapłaty całej kwoty zamówienia (w tym wszelkich kosztów związanych z transakcją i dostawą) zgodnie z wybranym sposobem płatności. Jednocześnie zapewniają Państwo, że mają Państwo zdolność i prawo do przeprowadzania transakcji za pomocą karty kredytowej lub innej wybranej metody płatności.

Promocje

Witryna umożliwia również skorzystanie ze zniżek i innych promocji, które obniżają ceny produktów (zwane dalej: promocjami). Każda promocja obniża cenę przez określony (ograniczony) okres, który jest ustalany dla każdej promocji. Obniżona cena ma zastosowanie do wszystkich zakupów dokonanych w czasie trwania promocji.

Uprzedzamy, że niektóre promocje są dostępne wyłącznie dla nowych użytkowników, którzy nie dokonali jeszcze zakupu w naszym sklepie internetowym. W takim przypadku rzeczona promocja nie ma zastosowania do dotychczasowych Użytkowników. Wszelkie próby skorzystania z takich promocji zostaną natychmiast zablokowane, a adresy e-mail wykorzystane w celu dokonania takiego nadużycia zostaną usunięte bez wcześniejszego powiadomienia. Zniżki i inne promocje zwykle się nie łączą, chyba że warunki konkretnej promocji wyraźnie stanowią inaczej.

4.      Dostawa towaru i jej koszty

Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy wyszczególnione są w sklepie internetowym, w którym można również wybrać metodę dostawy. Spółka oferuje dwie metody dostawy: standardową i ekspresową. Kluczową różnicą między tymi dwoma sposobami jest priorytetowe traktowanie i pakowanie zamówień z ekspresową dostawą.  Przed wybraniem żądanej metody dostawy prosimy o zweryfikowanie ceny podanej przy każdej metodzie. Przy składaniu zamówienia pojawi się przegląd ceny obejmujący koszt zakupu, koszt dostawy oraz koszt całkowity.

W przypadku wybrania płatności przy odbiorze firma kurierska pobiera opłatę za dostarczenie paczki naliczoną podczas składania zamówienia.  Jeśli zdecydują się Państwo na płatność kartą kredytową lub przez PayPal, koszty te nie zostaną Państwu naliczone.

Zamówione produkty zostaną dostarczone na adres podany w naszej Witrynie jako adres dostawy.

Przewidywany termin dostawy jest znany Kupującemu w momencie składania zamówienia. Spółka zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu dostawy w przypadku zwiększonego popytu lub opóźnień w dostawie. Dostawy odbywają się w większości przypadków w godzinach przedpołudniowych. Jeśli w czasie doręczenia Kupujący nie może odebrać przesyłki, firma kurierska podejmie próbę uzgodnienia z Kupującym nowego sposobu i miejsca dostawy.

Jeśli kurierowi nie uda się skontaktować z Kupującym, w następnym dniu roboczym podejmowana jest kolejna próba dostarczenia przesyłki. Jeśli druga próba doręczenia również się nie powiedzie, paczka wraz z zawartością zostaje zwrócona do nadawcy.

Kwota zapłacona za niedoręczone i opłacone z góry zamówienia jest automatycznie zwracana w ciągu 8 (ośmiu) dni roboczych od momentu zarejestrowania zwrotu przesyłki przez magazyn lub stwierdzenia przez Spółkę, że przesyłka nie została pomyślnie doręczona.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa związane z użytkowaniem wszystkich produktów

Korzystanie z produktów z naszego sklepu internetowego może stanowić pewne zagrożenie dla życia i zdrowia. Muszą Państwo wyraźnie potwierdzić, że są świadomi, iż korzystanie z rzeczonych produktów stanowi takie ryzyko, które Państwo w pełni akceptują. Zamawiając lub użytkując rzeczone produkty, potwierdzają Państwo, że zostali Państwo poinformowani o wymienionych zagrożeniach, które mogą obejmować ryzyko choroby, obrażeń, kalectwa lub śmierci. Muszą Państwo przejąć pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje, które mogą wyniknąć z zamówienia lub użytkowania produktów.

Przed użyciem każdego produktu należy przeczytać jego instrukcję obsługi.

Każdy produkt należy przed użyciem przetestować w bezpieczny sposób. Jeżeli nie mają Państwo pewności, w jaki sposób mogą Państwo przetestować produkt, uprasza się o nieużywanie produktu i niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie lub o zwrot produktu.

Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody powstałe w wyniku korzystania z produktów zamówionych w Witrynie, niezależnie od tego, czy produkty te zostały użyte przez Kupującego lub osobę trzecią w sposób prawidłowy lub nieprawidłowy. Wyłączenie to ma zastosowanie w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym przez prawo.

W przypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec Spółki Spółka ogranicza swoją odpowiedzialność za szkodę do trzykrotności ceny rynkowej produktu.

Dokładamy wszelkich starań, aby opisy i zdjęcia produktów były jak najbardziej szczegółowe i zgodne z prawdą. Pomimo tego nie możemy zagwarantować całkowitej zgodności wszystkich danych i zdjęć z faktycznym stanem produktów. Z uwagi na fakt, że niektóre produkty mogą pochodzić od różnych dostawców, możliwe są niewielkie rozbieżności w opakowaniu lub wyglądzie produktu. Wspomniane rozbieżności w żaden sposób nie wpływają na jakość ani funkcjonalność produktu.  

5.      Prawo do odstąpienia od Umowy

Kupujący dokonujący zakupu w naszym sklepie internetowym ma prawo do odstąpienia od Umowy. Od Umowy można odstąpić w terminie 14 dni od daty dostarczenia zamówienia, o której to dacie firma kurierska informuje Spółkę.  Kupujący nie musi podawać przyczyny swojej decyzji. Prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje wyłącznie kupującym będącym osobami fizycznymi, które nabywają lub użytkują towar i usługi w celach niezwiązanych z ich działalnością zawodową lub gospodarczą.  

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy uważa się za złożone w należytym terminie, jeśli zostanie ono złożone przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można złożyć w formie wcześniej przygotowanego formularza lub przesłać do nas drogą mailową. Formularz można znaleźć pod adresem https://in2cart.pl/reklamacje-i-wymiany/. Ciężar dowodu związany z dochodzeniem prawa do odstąpienia od Umowy określonego w niniejszym Artykule spoczywa po stronie Konsumenta.

Odstępując od Umowy, Kupujący może otrzymać zwrot pieniędzy, lecz nie może skorzystać z kredytu sklepowego ani wymieniać produktów!

Po przesłaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy należy zwrócić produkty w ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia. Towar należy odesłać na nasz adres: GHP Group d.o.o. c/O in2cart PRZESYŁKOWNIA.PL, MOSTOWA 4, 43-400 CIESZYN. Towar uważa się za zwrócony w należytym terminie, jeśli zostanie on wysłany przed upływem 14-dniowego okresu przeznaczonego na zwrot. Produkty należy zwrócić w stanie nieuszkodzonym, w niezmienionej ilości, zapakowane w oryginalne opakowanie lub w opakowanie chroniące produkty w taki sam sposób, jak oryginalne opakowanie. Nie można zwracać produktów uszkodzonych, produktów w zmienionej ilości lub produktów zapakowanych w nieodpowiednie opakowania. Produkt należy zwrócić w formie paczki pocztowej, a nie w formie listu; należy również opatrzyć przesyłkę kodem reklamacyjnym nadanym w trakcie procesu reklamacji. Brak odpowiedniego kodu przesyłki (tzn. nadanie przesyłki bez kodu reklamacyjnego) może znacznie wydłużyć czas potrzebny na rozpatrzenie reklamacji. W przypadku odstąpienia od Umowy pokrywają Państwo jedynie koszty zwrotu towaru, które to koszty nie podlegają zwrotowi.

Jeśli zapłacili już Państwo za zamówiony towar, niezwłocznie lub nie później niż w ciągu 8 dni roboczych od wysłania przesyłki na nasz adres zwrócimy Państwu wszystkie płatności, które otrzymaliśmy i które dokonali Państwo w związku z zamówieniem. Uznaje się, że przesyłka została wysłana na nasz adres, gdy nasz magazyn zarejestruje ją jako zwróconą. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania zwrotu otrzymanej płatności do momentu zwrotu produktów będących przedmiotem odstąpienia od Umowy.

Otrzymane płatności zwrócimy w takiej samej formie płatności, jaka została użyta podczas zakupu. W przypadku płatności przy odbiorze kwota zakupu zostanie zwrócona na numer rachunku bieżącego podany w formularzu.

Lista produktów, których nie można zwrócić lub których zwrot jest możliwy wyłącznie z pewnymi ograniczeniami:

 • Środki czyszczące, pasty polerskie itp.:produkty te można zwrócić tylko wtedy, gdy folia ochronna/plomba nie została zerwana lub jeśli nie zostały jeszcze otwarte i użyte.
 • Stroje kąpielowe, bielizna, produkty kosmetyczne:ze względów higienicznych nie można zwracać strojów kąpielowych, bielizny i produktów kosmetycznych.
 • E-booki:z uwagi na fakt, że e-booki są uznawane za własność intelektualną i w związku z tym nie jest możliwy ich zwrot w formie materialnej (można je pobrać lub skopiować), nie można ich zwrócić ani uzyskać za nie zwrotu pieniędzy. Korzystanie z e-booka skutkuje zrzeczeniem się prawa do odstąpienia od zakupu.
 • Zestawy, komplety:częściowy zwrot pojedynczych produktów wchodzących w skład zestawu nie jest możliwy. Wszelkie roszczenia dotyczące zestawów Mystery Box zostaną rozpatrzone i rozstrzygnięte wyłącznie w przypadku zwrotu całej zawartości pudełka.
 • Prezenty:nie jest możliwe odstąpienie od zakupu produktów otrzymanych w prezencie.

6.       Reklamacja

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania produktu bądź otrzymania nieodpowiedniego lub uszkodzonego produktu dostępne są następujące możliwości:

 • korzystanie z praw wynikających z gwarancji dostawy,
 • korzystanie z praw wynikających z gwarancji na produkty techniczne, a także
 • korzystanie z praw wynikających z reklamacji produktu.
 1. Gwarancja dostawy
 2. Udzielamy dodatkowej gwarancji na dostawę towaru wolnego od wad, która może być egzekwowana w ciągu 48 godzin od otrzymania produktu.
 3. Jeśli produkty zostały uszkodzone podczas transportu lub nie są zgodne z zamówieniem, prosimy o zgłoszenie problemu w ciągu 48 godzin od dostawy. Należy wysłać nam wiadomość e-mail ze zdjęciem opakowania (z wyraźnie widoczną etykietą) oraz otrzymanego produktu, które wyraźnie pokazuje uszkodzenia.
 4. Dołożymy wszelkich starań, aby rozpatrzyć reklamację w jak najkrótszym czasie i dostarczymy Państwu produkt zastępczy.
 5. W przypadku niedotrzymania terminu nadesłania zgłoszenia zostanie ono rozpatrzone jako reklamacja produktu.
 6. Reklamacja produktu z powodu wad materiałowych
 7. Jeśli produkt nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z nami drogą mailową pod adresem [[email protected]], a my pomożemy Państwu, udzielając niezbędnych wyjaśnień. W ten sposób można uniknąć potencjalnego niewłaściwego użycia produktu oraz uszkodzenia samego produktu, a także spowodowania urazów u siebie lub innych osób.
 8. Jeśli produkt nie działa, można złożyć reklamację, powołując się na wady materiałowe produktu. Przypadki, które uznaje się za wady materiałowe produktu, są określone w punkcie vii. niniejszych Warunków ogólnych. Na wady materiałowe można powołać się wyłącznie wtedy, gdy wady te istniały już w momencie zakupu, ale zostały wykryte dopiero później.
 9. Jeśli produkt nie działa z powodu wady materiałowej, prosimy o zgłoszenie wady natychmiast po jej wykryciu, jednak w żadnym przypadku nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wykrycia wady. Należy wysłać do nas e-mail ze zdjęciem lub nagraniem wideo przedstawiającym wadliwy produkt, na podstawie którego można jednoznacznie stwierdzić, że produkt nie działa. W razie potrzeby poprosimy Państwa również o odesłanie nam danego produktu, abyśmy mogli go sprawdzić i zidentyfikować jego wadę.
 10. Nie będziemy mogli rozpatrzyć Państwa reklamacji w przypadku produktów, które zostały uszkodzone w wyniku niewłaściwego użytkowania lub wykorzystania niezgodnego z przeznaczeniem, a także uszkodzenia będącego konsekwencją czynności, które nie są niezbędne do zweryfikowania charakteru, cech i działania produktów. Jeżeli chcą Państwo, aby dany produkt został do Państwa odesłany po odrzuceniu reklamacji, prześlemy go Państwu, naliczając opłaty związane z jego dostawą.
 11. W przypadku powołania się na wadę materiałową dostępne są następujące możliwości:
 • wymiana produktu,
 • zwrot ceny zakupu,
 • usunięcie wady produktu lub
 • proporcjonalny zwrot ceny zakupu.

Procedura jest opisana w zakładce „Reklamacje i wymiany” w dolnej części niniejszej Witryny. Znajduje się tam również niezbędny formularz.

 1. Gwarancja na produkty techniczne

Wybrane produkty z naszej oferty objęte są 12-miesięcznym okresem gwarancji. Z praw wynikających z gwarancji można skorzystać wyłącznie w odniesieniu do produktów technicznych i urządzeń elektrycznych znajdujących się w naszej ofercie. Okres gwarancyjny wynoszący 12 miesięcy jest liczony od dnia otrzymania towaru. Korzystanie z praw wynikających z gwarancji jest możliwe zgodnie z art. 19 słoweńskiej ustawy o ochronie konsumentów[a] na podstawie faktury, która pełni również rolę karty gwarancyjnej.

Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy uznania gwarancji, jeżeli do reklamacji nie zostanie dołączona faktura lub jeżeli faktura będzie nieczytelna bądź jeśli brakuje jej z innych powodów.

Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku:

 • fizycznych uszkodzeń produktu;
 • zużycia przedmiotu wynikającego z normalnego użytkowania;
 • wad, które powstały w wyniku niewłaściwego, nieodpowiedniego lub niedbałego użytkowania produktu.

Produkty, w odniesieniu do których składane są roszczenia gwarancyjne, muszą zostać sprawdzone, dlatego prosimy o dołączenie do roszczenia gwarancyjnego zdjęć lub nagrań wideo przedstawiających wadę. W razie potrzeby poprosimy Państwa również o odesłanie nam produktu, abyśmy mogli go sprawdzić.

Jeśli uznamy Państwa roszczenie gwarancyjne, dostarczymy Państwu nowy produkt. Mają Państwo również prawo zażądać naprawy produktu, jednak muszą być Państwo świadomi faktu, że okres naprawy jest dłuższy niż okres dostarczenia nowego produktu. Jeśli naprawa zajmuje więcej niż 45 dni, wymienimy produkt na nowy. Jeśli nie ma możliwości dostarczenia nowego produktu, zwrócimy Państwu pełną cenę zakupu produktu.

Procedura jest opisana w zakładce „Reklamacje i wymiany” w dolnej części niniejszej Witryny.

UWAGA: Spółka GHP Group d.o.o. akceptuje wyłącznie zwroty przesyłek zawierających produkty zakupione w Witrynie. Wszelkie przesyłki wysłane przez osobę fizyczną, które nie zawierają produktów zakupionych od naszej Spółki, zostaną zwrócone do nadawcy na jego koszt.

7.      Wada materiałowa

Z praw z tytułu wady materiałowej można skorzystać w następujących przypadkach:

 • jeżeli produkt nie ma właściwości niezbędnych do jego normalnego stosowania lub do wprowadzenia do obrotu;
 • jeżeli produkt nie ma właściwości niezbędnych do konkretnego zastosowania, dla którego Kupujący zakupił produkt, o czym został poinformowany lub musiał wiedzieć Sprzedawca;
 • jeżeli produkt nie ma właściwości i cech, które zostały wyraźnie lub w sposób dorozumiany uzgodnione bądź określone;
 • jeżeli Sprzedawca dostarczył Kupującemu produkt, który nie zgadza się ze wzorem lub próbką, chyba że wzór lub próbka zostały zaprezentowane jedynie w celach informacyjnych.

Procedura dotycząca korzystania z praw z tytułu wad materiałowych jest opisana w zakładce „Reklamacje i wymiany” w dolnej części niniejszej Witryny. Znajduje się tam również niezbędny formularz.

8.      Dostępność informacji

Oferujący zobowiązuje się do nieograniczonego udzielania Kupującemu następujących informacji:

 • tożsamość Spółki (nazwa i adres siedziby Spółki, numer w rejestrze);
 • dane kontaktowe, które umożliwiają Użytkownikowi szybką i skuteczną komunikację z Oferującym (poczta elektroniczna, automatyczna sekretarka);
 • zasadnicze cechy towarów lub usług (w tym usług posprzedażnych i gwarancji);
 • cena końcowa towarów lub usług, włącznie z podatkami, ewentualnie informacje na temat sposobu wyliczania ceny, jeśli z powodu charakteru towarów lub usług nie ma możliwości jej uprzedniego wyliczenia;
 • dostępność produktów (wszystkie produkty lub usługi oferowane za pośrednictwem Witryny powinny być dostępne w rozsądnym terminie);
 • warunki płatności, dostawy produktów lub realizacji usługi (sposób, miejsce i termin dostawy);
 • informacje o ewentualnych dodatkowych kosztach przewozu, dostawy albo wysyłki, lub też ostrzeżenie, że takie koszty mogą powstać, jeżeli nie ma możliwości ich uprzedniego wyliczenia;
 • okres ważności oferty;
 • warunki, terminy i procedury w przypadku odstąpienia od Umowy oraz informacje o kosztach zwrotu towaru (jeśli dotyczy);
 • wyjaśnienie procedury obowiązującej w przypadku reklamacji, w tym wszelkie informacje dotyczące osoby kontaktowej lub działu obsługi klienta;
 • świadomość odpowiedzialności w przypadku wad materiałowych;
 • możliwości i warunki usług posprzedażnych i dobrowolnej gwarancji, jeśli to konieczne.
 • Podczas przygotowywania Witryny mogą wystąpić pewne błędy. Nie mamy wpływu na te błędy, zatem nie możemy za nie odpowiadać. W przypadku znaczących nieścisłości w zakresie cen lub danych technicznych produktu poinformujemy Państwa o tym fakcie przy składaniu zamówienia.

9.      Dane o wpisie do rejestru ze wskazaniem nazwy rejestru i numeru wpisu:

Nazwa spółki: GHP Group, trgovina in storitve d.o.o.

Główna siedziba: Volčji Potok 24 A, SI-1235 Radomlje

Numer rejestracyjny spółki: 8190305000

Numer identyfikacji podatkowej: SI 28559070

Podatnik VAT: TAK

Data wpisu do rejestru: 20.4.2018

Standardowa klasyfikacja działalności gospodarczej: G47.910 – Sprzedaż detaliczna prowadzona wysyłkowo lub przez Internet

10. Pozasądowe rozstrzyganie sporów i inne środki prawne

Spółka dołoży wszelkich starań, aby wszelkie spory rozstrzygać polubownie. Jeżeli nie jest to możliwe, właściwym organem do rozwiązywania tych sporów będzie sąd w Lublanie (Republika Słowenii).

11. Platforma do rozwiązywania sporów

Zgodnie z normami prawnymi spółka GHP Group d.o.o. nie uznaje żadnego podmiotu prowadzącego postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za podmiot uprawniony do rozstrzygania sporów konsumenckich, które mogą być wysunięte przez konsumentów zgodnie ze słoweńską Ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Platforma do rozwiązywania sporów jest dostępna na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Więcej informacji na temat platformy do rozwiązywania sporów można znaleźć pod adresem http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-193_pl.htm.

3.KOMUNIKACJA

Spółka kontaktuje się z Użytkownikiem za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej jedynie w przypadku, gdy będzie to konieczne do realizacji zamówienia.

Spółka świadczy swoim Użytkownikom usługi pomocy technicznej pod adresem [[email protected]].

Możemy jednak kontaktować się z Użytkownikami w celach komercyjnych również wtedy, gdy wyrażą na to zgodę, lub gdy już dokonali zakupu w naszym sklepie internetowym, przy czym przedmiotowa komunikacja:

 • będzie wyraźnie i jednoznacznie oznaczona jako wiadomość reklamowa;
 • będzie zawierała wyraźną informację o nadawcy;
 • będzie zawierała wyraźne oznaczenie wszelkich promocji i innych technik marketingowych w takim charakterze.

Więcej informacji na temat komunikacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności i Polityce plików cookie.

4.WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszystkie informacje, zdjęcia i teksty, jak również wszelkie inne materiały (np. treści wideo, wykresy, szkice itp.) znajdujące się w naszej Witrynie są chronione prawem autorskim lub prawem własności intelektualnej.

Kupując produkty lub korzystając z Witryny, Użytkownik nie nabywa żadnych praw autorskich, praw własności lub praw własności intelektualnej do produktów lub Witryny. Użytkownik może korzystać z materiałów tylko do osobistych i niekomercyjnych celów.

5.WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Mając na uwadze zasady wyłączenia odpowiedzialności zawarte w niniejszych Warunkach ogólnych, Spółka wprowadza również następujące ograniczenia:

Decyzja o skorzystaniu z naszego sklepu internetowego lub naszej Witryny jest dobrowolna i wiąże się z przejęciem wszelkiego ryzyka. Witryna jest udostępniana w stanie, w jakim się znajduje („as-is”), bez żadnych pośrednich ani bezpośrednich gwarancji. Wszelkie zasady wyłączenia odpowiedzialności określone w niniejszym rozdziale lub w innych częściach niniejszych Warunków ogólnych mają zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Spółka nie gwarantuje działania Witryny i jej funkcji, a także nie gwarantuje, że Witryna będzie działać bez błędów ani nie będzie zawierać wirusów lub podobnego złośliwego oprogramowania. Ponadto Spółka nie gwarantuje również, że informacje publikowane w Witrynie są dokładne i wyczerpujące. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi: szkody bezpośrednie, pośrednie lub następcze powstałe lub występujące w wyniku korzystania z Witryny.  

Decyzja o skorzystaniu ze sklepu internetowego i dokonaniu płatności w przedmiotowym sklepie internetowym jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na korzystanie z niego na własną odpowiedzialność oraz na ponoszenie wszelkiego ryzyka związanego z dokonaniem płatności w naszym sklepie internetowym, w tym m.in. w przypadku niedokonania płatności przez Użytkownika, błędów dotyczących płatności, a także błędów związanych ze zwrotem w przypadku reklamacji. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności ma zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wystąpić w związku z korzystaniem z Witryny lub produktów dostępnych w naszym sklepie internetowym.

6.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawarcie Umowy Niniejsze Warunki ogólne, wraz z czynnościami zamawiania usług za pośrednictwem Witryny, jak również wszystkich podstron tej Witryny, mają charakter umowy zawartej pomiędzy Kupującym a Spółką.

Rozdzielność postanowień Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków ogólnych okaże się (w całości lub w części) niezgodne z prawem, nieważne lub nieskuteczne w jakikolwiek inny sposób, postanowienie to zostanie uznane za usunięte (w całości lub w części), a pozostałe Warunki ogólne będą nadal obowiązywać.

Pełna zdolność do czynności prawnych Użytkownik zapewnia, że ma pełną zdolność do przejęcia praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków ogólnych. Niniejszym zapewniają Państwo, że do wypełnienia zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków ogólnych nie potrzebują Państwo zezwolenia lub zgody osób trzecich.

Znajomość Warunków ogólnych Niniejszym zapewniają Państwo, że przeczytali i zapoznali się Państwo w całości z treścią niniejszych Warunków ogólnych przed ich akceptacją, w szczególności w odniesieniu do ustalonych zasad dotyczących wyłączenia odpowiedzialności.

Prawo właściwe dla niniejszych Warunków ogólnych Niniejsze Warunki ogólne podlegają prawu Republiki Słowenii. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków ogólnych podlegają jurysdykcji sądów Republiki Słowenii.

Zmiana niniejszych Warunków ogólnych Nie są Państwo uprawnieni do zmiany któregokolwiek z postanowień zawartych w niniejszych Warunkach ogólnych, ani do uchylenia (w całości lub w części) ważności któregokolwiek z tych postanowień. Spółka jest uprawniona do zmiany niniejszych Warunków ogólnych w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w Witrynie. W przypadku dalszego korzystania z Witryny uznaje się, że wyrażają Państwo zgodę na zmiany, które obowiązują w danym momencie. Jeżeli nie zgadzają się Państwo ze zmianami, mają Państwo prawo odstąpić od Umowy.

Całość umowy Niniejsze Warunki ogólne stanowią całość umowy obowiązującej między Stronami umowy. Niniejsze Warunki ogólne w pełni zastępują wszelkie wcześniejsze pisemne lub ustne porozumienia bądź negocjacje.

Wersje językowe Niniejsze Warunki ogólne zostały sporządzone w języku słoweńskim. Wszelkie wersje niniejszych Warunków ogólnych w jakimkolwiek innym języku zostały przygotowane w celu ułatwienia dostępu do Warunków ogólnych. Niniejszym wyrażają Państwo na to zgodę i w pełni rozumieją, że w przypadku jakichkolwiek sporów znaczenie nadrzędne ma wersja słoweńska.

Znaczenie pojęć Pojęcia użyte w niniejszych Warunkach ogólnych otrzymały definicje określone na wstępie niniejszych Warunków ogólnych.

Polityka prywatności

Spółka GHP Group d.o.o. szanuje i chroni Państwa prywatność. Poniżej znajdują się bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze metody przetwarzania danych dostarczanych lub zbieranych przez nasze platformy cyfrowe, które umożliwiają naszym odwiedzającym dostęp do naszej witryny internetowej i korzystanie z naszych usług. Niniejsza Polityka prywatności została opracowana zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych Unii Europejskiej oraz z przepisami prawa lokalnego.

Spółka GHP Group d.o.o. jest właścicielem witryny internetowej in2cart.pl, a także administratorem danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do następujących kategorii osób fizycznych:

 • kupujący,
 • potencjalni kupujący,
 • użytkownicy naszej witryny internetowej,
 • nasi dostawcy i partnerzy biznesowi.
 1. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w oparciu o wcześniej ustalone i zgodne z prawem cele, przy zastosowaniu odpowiedniej podstawy prawnej. Cele i podstawy prawne stosowane dla każdej z grup osób fizycznych można znaleźć poniżej.  

Przechowujemy dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, dla którego dane te zostały zebrane. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, to będziemy to robić do czasu odwołania Państwa zgody. Poniżej opisano okresy przechowywania danych osobowych dla poszczególnych celów.

W jaki sposób zbierane są Państwa dane osobowe?

Dane przekazywane nam przez Państwa są zbierane, kiedy zwrócą się Państwo do nas w celu uzyskania produktów, usług lub informacji, kiedy zalogują się Państwo w naszych witrynach internetowych, udzielą się na forach publicznych lub innych miejscach będących częścią naszych rozwiązań cyfrowych, a także, kiedy wypełnią Państwo ankietę dla klientów lub nawiążą z nami komunikację w jakikolwiek inny sposób. Zbieramy dane za pomocą różnych technologii, takich jak pliki cookie. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, należy zapoznać się z naszą Polityką plików cookie.

 1. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w zależności od naszych stosunków. Cele i okresy przechowywania danych wyszczególniono w poniższych tabelach.

Działanie w charakterze kupującego:

Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane osobowePodstawa prawnaOkres przechowywania
Dokonywanie zakupów w naszej witrynie internetowej– imię i nazwisko;– adres dostawy;– firma lub nazwa osoby prawnej (jeśli użytkownik jest osobą prawną);– numer identyfikacji podatkowej osoby prawnej (jeśli użytkownik jest osobą prawną);– adres e-mail (nazwa użytkownika);– hasło (w formie zaszyfrowanej);– numer telefonu do kontaktu;– kraj zamieszkania.Umowa5 lat od zawarcia zamówienia
Komunikacja z kupującym w związku z zamówieniem– imię i nazwisko;– adres dostawy;– firma lub nazwa osoby prawnej (jeśli użytkownik jest osobą prawną);– numer identyfikacji podatkowej osoby prawnej (jeśli użytkownik jest osobą prawną);– adres e-mail (nazwa użytkownika);– hasło (w formie zaszyfrowanej);– numer telefonu do kontaktu;– kraj zamieszkania.Umowa5 lat od zawarcia zamówienia
Wysyłanie biuletynów elektronicznychadres e-mail, imię i nazwiskoPrawoDo odwołania
Wysyłanie personalizowanych biuletynów elektronicznych z użyciem usług profilowaniaadres e-mail, imię i nazwisko, informacje o profiluZgodaDo odwołania
Komunikacja marketingowa oparta na usługach profilowaniaInformacje o profiluZgodaDo odwołania
Wysyłanie ankiet satysfakcji klientaadres e-mail, imię i nazwisko, informacje podane w ankiecieInteres prawny polegający na optymalizacji działań biznesowych i przedstawianiu odpowiednich ofert1 rok od dnia przeprowadzenia ankiety
Wykonywanie analiz statystycznychDane zbiorcze dotyczące zakupów, wyświetleń i innych działań wykonywanych w witrynie internetowej, które nie pozwalają na identyfikację podmiotu danychInteres prawny polegający na optymalizacji działań biznesowych i przedstawianiu odpowiednich ofert1 rok
Dochodzenie roszczeń prawnych, ochrona naszych prawDane zależą od konkretnego roszczenia prawnego, przy czym zawsze przestrzegana jest zasada minimalizacji danychPrawoZgodnie z przepisami prawa

Działanie w charakterze odwiedzającego witrynę internetową lub potencjalnego kupującego:

Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane osobowePodstawa prawnaOkres przechowywania
Wysyłanie biuletynów elektronicznychadres e-mail, imię i nazwiskoZgodaDo odwołania
Wysyłanie personalizowanych biuletynów elektronicznych z użyciem usług profilowaniaadres e-mail, imię i nazwisko, informacje o profiluZgodaDo odwołania
Komunikacja marketingowa oparta na usługach profilowaniaInformacje o profiluZgodaDo odwołania
Komunikacja z użytkownikiem w związku z zapytanieme-mail lub numer telefonu, imię i nazwiskoInteres prawny polegający na zapewnieniu sprawnej komunikacji z osobami fizycznymi3 miesiące od zakończenia komunikacji
Wysyłanie ankiet satysfakcji klientaadres e-mail, imię i nazwisko, informacje podane w ankiecieInteres prawny polegający na optymalizacji działań biznesowych i przedstawianiu odpowiednich ofert1 rok od dnia przeprowadzenia ankiety
Wykonywanie analiz statystycznychDane zbiorcze dotyczące zakupów, wyświetleń i innych działań wykonywanych w witrynie internetowej, które nie pozwalają na identyfikację podmiotu danychInteres prawny polegający na optymalizacji działań biznesowych i przedstawianiu odpowiednich ofert1 rok
Zagwarantowanie bezpieczeństwa witryny internetowejAdres IPInteres prawny polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa witryny internetowej i umożliwieniu bezpiecznych zakupów1 rok
Dochodzenie roszczeń prawnych, ochrona naszych prawDane zależą od konkretnego roszczenia prawnego, przy czym zawsze przestrzegana jest zasada minimalizacji danychPrawoZgodnie z przepisami prawa

W przypadku gdy działają Państwo w charakterze dostawcy, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych i przechowujemy je przez 5 lat od daty wykonania umowy lub zakończenia naszej współpracy biznesowej. W przypadku sporu przechowujemy Państwa dane osobowe do momentu wydania ostatecznej decyzji przez właściwy organ.

Profilowanie to proces zbierania i przetwarzania danych osobowych podmiotu danych, na podstawie którego sporządzany jest profil tego podmiotu. Jest to sposób na zaoferowanie Państwu produktów, które są dla Państwa atrakcyjne i dostosowane do Państwa zainteresowań. Będziemy wykorzystywać proces profilowania wyłącznie na podstawie Państwa zgody.

Spółka GHP Group d.o.o. wykorzystuje do profilowania następujące kategorie danych: historia zakupów i zakupione produkty, lokalizacja dokonania zakupu, czas dokonania zakupu.

 1. Przekazywanie danych osobowych

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych żadnym stronom trzecim z wyjątkiem poniższych przypadków:

 • Jeśli przedsiębiorstwa powiązane lub strony trzecie realizują usługi w naszym imieniu, na przykład odpowiadając na zapytania z Państwa strony lub dostarczając przesyłki oraz usługi itp. Te przedsiębiorstwa mają zakaz wykorzystywania Państwa danych osobowych w celach innych niż te, które są od nich wymagane przez nas lub przez przepisy prawa. Do takich przedsiębiorstw należą np. firmy kurierskie, dostawcy wysyłający wiadomości e-mail itp.
 • Jeśli przekazujemy Państwa dane osobowe w ramach wewnętrznych struktur firmy lub stronom trzecim w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony naszych klientów, w celu ochrony naszych praw i własności zgodnie z procedurami prawnymi, a także w innych przypadkach, kiedy (w dobrej wierze) zakładamy, że udostępnienie danych jest wymagane przez prawo. Obejmuje to doradców informatycznych i finansowych, zewnętrznych doradców prawnych itp.

Wszystkie strony trzecie, którym ujawniamy Państwa dane osobowe, są zobowiązane do ochrony Państwa danych osobowych na podstawie odrębnej umowy. Ponadto żadne strony trzecie nie mogą wykorzystywać tych danych osobowych do celów innych niż cele określone w umowie.

 1. Bezpieczeństwo, integralność i przechowywanie danych

Bezpieczeństwo, integralność i poufność Państwa danych są dla nas niezwykle ważne. Nasza spółka wdraża techniczne, organizacyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, wykorzystaniem lub modyfikacją.

Środki te obejmują:

 • regularną aktualizację oprogramowania, sprzętu i aplikacji;
 • szkolenie pracowników;
 • badanie i kontrolowanie podmiotów przetwarzające dane, które współpracują z naszą firmą na podstawie zawartych umów; a także
 • odpowiednią ochronę naszej siedziby.

Regularnie kontrolujemy nasze procedury bezpieczeństwa, aby dostosować je do najnowszych technologii i metod. Należy mieć na uwadze, że pomimo dołożenia wszelkich starań żadne środki bezpieczeństwa nie są idealne i zawsze istnieje ryzyko ich obejścia.

 1. Państwa prawa

W ramach przetwarzania danych osobowych przysługują Państwu pewne prawa. W celu skorzystania z tych praw prosimy o kontakt pisemny.

Należy mieć na uwadze, że możemy nie być w stanie zapewnić Państwu określonych produktów lub usług, jeżeli nie wyrażą Państwo zgody na zbieranie Państwa danych osobowych. Ponadto niektóre usługi nie będą mogły być dostosowane do Państwa zainteresowań i preferencji. Nie możemy zawrzeć z Państwem umowy, jeśli na przykład nie podadzą nam Państwo adresu dostawy, gdyż nie możemy zagwarantować dostawy zamówionych produktów bez Państwa adresu.

Mogą Państwo skorzystać ze swoich praw, wysyłając na adres GHP Group d.o.o., Volčji Potok 24 A, SI-1235 Radomljelist z adnotacją „ochrona danych osobowych” na kopercie lub wysyłając na adres [email protected] wiadomość e-mail o temacie „Ochrona danych osobowych”. Odpowiemy na Państwa zgłoszenie w ciągu jednego miesiąca, przy czym termin ten może zostać przedłużony o kolejny miesiąc. W przypadku przedłużenia terminu poinformujemy Państwa o tym przedłużeniu w ciągu pierwszego miesiąca od otrzymania Państwa zgłoszenia.

Przysługują Państwu następujące prawa:

 • Dostęp do danych osobowych: mogą Państwo poprosić nas o udzielenie informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a jeśli tak, to mogą Państwo poprosić nas o udostępnienie Państwu tych danych osobowych oraz informacji związanych z ich przetwarzaniem (przetwarzane przez nas dane osobowe oraz ich źródło).
 • Sprostowanie danych osobowych: mogą Państwo poprosić nas o poprawienie lub uzupełnienie niekompletnych lub nieprawidłowych danych, które przetwarzamy na Państwa temat.
 • Ograniczenie przetwarzania danych osobowych: mogą Państwo poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych (w przypadku np. weryfikacji prawidłowości lub kompletności Państwa danych osobowych).
 • Usunięcie danych osobowych: mogą Państwo poprosić nas o usunięcie Państwa danych osobowych (nie możemy usunąć danych osobowych przechowywanych ze względu na wymogi prawne lub na podstawie stosunku umownego).
 • Pobieranie danych osobowych: mogą Państwo poprosić nas o przekazanie udostępnionych nam przez Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie.
 • Wycofanie zgody: mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na wykorzystywanie danych osobowych, które zbieramy i przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Mogą Państwo wycofać swoją zgodę, używając dowolnego sposobu określonego w niniejszej Polityce. Wycofanie zgody nie będzie wiązało się z żadnymi negatywnymi skutkami; możliwe jest jednak, że nie będziemy już mogli świadczyć Państwu niektórych usług z powodu wycofania zgody.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych: przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli dane te są wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego lub przekazywane stronom trzecim na potrzeby marketingu bezpośredniego. Ponadto mogą Państwo również sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, jeżeli są one wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem dostosowanych lub indywidualnych ofert (tzw. profilowanie). Mogą Państwo wyrazić sprzeciw, używając dowolnego sposobu określonego w niniejszej Polityce.  
 • Prawo do przenoszenia danych: mają Państwo prawo zażądać zapisu danych osobowych, które nam Państwo dostarczyli. Udostępnimy Państwu taki zapis w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo następnie przesłać te dane do innego, wybranego przez siebie podmiotu przetwarzającego dane.  Jeśli jest to technicznie możliwe, mogą Państwo zażądać, by Państwa dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio innemu podmiotowi przetwarzającemu dane.

Informujemy, że w przypadku dochodzenia praw dotyczących danych osobowych podmiot przetwarzający dane może wymagać od Państwa przekazania dodatkowych danych na potrzeby wiarygodnej identyfikacji, a podjęcia żądanych działań może odmówić wyłącznie wtedy, gdy udowodni, że nie może zidentyfikować Państwa w wiarygodny sposób.

Jeśli uważają Państwo, że spółka GHP Group d.o.o. narusza swoje obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych, mogą Państwo wnieść skargę do słoweńskiego Komisarza ds. informacji, Dunajska cesta 22, SI-1000 Ljubljana lub drogą mailową na adres [email protected]. Więcej informacji na temat Komisarza ds. informacji i przetwarzania danych osobowych można znaleźć na stronie https://www.ip-rs.si/.

 1. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Niniejsze oświadczenie może być okazjonalnie poddawane zmianom mającym na celu dostosowanie go do najnowszych technologii, praktyk biznesowych, wymogów prawnych lub innych celów. Będziemy publikować aktualnie obowiązującą wersję Polityki prywatności na naszych platformach cyfrowych. Zaleca się regularne sprawdzanie naszej Polityki prywatności. Jeżeli będą tego wymagać obowiązujące przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian poprosimy o Państwa zgodę.  

 1. Komentarze i pytania

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek uwagi lub pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, prosimy skontaktować się z nami pod adresem GHP Group d.o.o., Volčji Potok 24 A, SI-1235 Radomljelub wysłać e-mail na adres [email protected].

Polityka plików cookie

Spółka GHP Group d.o.o. szanuje i chroni Państwa prywatność. Poniżej znajdują się bardziej szczegółowe informacje na temat sposobu postępowania z Państwa danymi osobowymi.

Niniejsza Polityka plików cookie opisuje sposób przetwarzania danych zebranych za pomocą plików cookie i podobnych technologii. Niniejsza polityka została sporządzona zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych Unii Europejskiej oraz obowiązującymi przepisami słoweńskimi.

 1. O plikach cookie

Czym są pliki cookie i dlaczego są potrzebne?

Plik cookie to mały fragment danych, które witryna internetowa wysyła przeglądarce podczas wizyty na tej witrynie. Dzięki temu witryna internetowa jest w stanie rozpoznać odwiedzającego, zapamiętać dane o jego wizycie, a także umożliwić bardziej komfortową i łatwiejszą obsługę. Dzięki plikom cookie możemy odpowiednio dopasować zawartość witryny internetowej, zapamiętać preferencje użytkowników oraz rejestrować wizyty na naszej witrynie. Pliki cookie sprawiają, że przeglądanie naszej witryny internetowej jest przyjemne, szybkie, a przede wszystkim skuteczniejsze.

 1. Pliki cookie wykorzystywane w tej witrynie internetowej

W ramach naszej witryny internetowej używamy różnych rodzajów plików cookie podzielonych na cztery kategorie:

 • niezbędne pliki cookie,
 • analityczne pliki cookie,
 • funkcjonalne pliki cookie, a także
 • reklamowe (marketingowe) pliki cookie.

Niezbędne pliki cookie to pliki cookie, bez których nasza witryna internetowa nie mogłaby działać. Te pliki cookie są automatycznie zapisywane na urządzeniu użytkownika i nie można ich wyłączyć. Niezbędne pliki cookie nie umożliwiają identyfikacji poszczególnych użytkowników i służą wyłącznie do zapewnienia prawidłowego wyświetlania witryny.

Analityczne pliki cookie umożliwiają nam przeprowadzanie różnych analiz statystycznych naszej witryny internetowej. Te pliki cookie są używane w zanonimizowanej formie, co oznacza, że nie umożliwiają identyfikacji poszczególnych użytkowników. Można wyłączyć korzystanie z tych plików cookie w swojej przeglądarce internetowej lub za pośrednictwem banera „Ustawienia plików cookie” znajdującego się w dolnej części naszej witryny internetowej.

Funkcjonalne pliki cookie to pliki cookie, które umożliwiają działanie różnych funkcji naszej witryny internetowej, takich jak ustawienie języka, zapamiętanie zawartości koszyka itp. Te pliki cookie są zapisywane na urządzeniu użytkownika wyłącznie za jego uprzednią zgodą.

Marketingowe pliki cookie umożliwiają dostarczanie użytkownikowi spersonalizowanych treści reklamowych. Te pliki cookie wykorzystują dane, aby utworzyć profil użytkownika, na podstawie którego widzi on tylko reklamy uznane dla niego za interesujące. Te pliki cookie są zapisywane na urządzeniu użytkownika wyłącznie za jego uprzednią zgodą. Uprzedzamy, że odmowa wykorzystania tych plików cookie nie spowoduje zaprzestania wyświetlania reklam w witrynie internetowej. Będą się one mianowicie nadal pojawiać, jednak nie będą one już dostosowane do zainteresowań użytkownika.

Oprócz wyżej wymienionych kategorii, spośród plików cookie działających w naszej witrynie internetowej rozróżniamy również pliki cookie administratora i pliki cookie stron trzecich.

Pliki cookie administratora to pliki cookie należące do tej witryny internetowej, tj. pliki cookie, które zostały umieszczone w tej witrynie przez naszą firmę lub przez podmioty przetwarzające dane, które współpracują z naszą firmą na podstawie zawartych umów. Aby dowiedzieć się więcej o tych podmiotach przetwarzających dane, należy przeczytać naszą Politykę prywatności.

Pliki cookie stron trzecich to pliki cookie ustawiane przez inne witryny internetowe niż niniejsza witryna, które umożliwiają nam korzystanie ze spersonalizowanych reklam. Te pliki cookie są wykorzystywane do monitorowania sposobu korzystania z Internetu, co pozwala nam na wyświetlanie reklam, które są odpowiednie i interesujące dla użytkownika.

 1. Zmiana preferencji dotyczących plików cookie

Użytkownik może zdecydować, czy wyraża zgodę na zapisywanie plików cookie na swoim urządzeniu.

W każdej chwili można zmienić ustawienia plików cookie za pośrednictwem banera „Ustawienia plików cookie” znajdującego się w dolnej części witryny internetowej.

Podczas wizyty w naszej witrynie internetowej na urządzeniu użytkownika automatycznie umieszczane są tylko niezbędne pliki cookie oraz analityczne pliki cookie w formie anonimowej, natomiast preferencyjne i marketingowe pliki cookie są umieszczane na urządzeniu tylko za jego zgodą.

Jak mogę wyrazić zgodę?

Podczas pierwszej wizyty w naszej witrynie internetowej wyświetli się okno podręczne, które umożliwi wybranie odpowiednich ustawień plików cookie. Jeżeli użytkownik odwiedził już naszą witrynę internetową i potwierdził wybór plików cookie, może zmienić te ustawienia, klikając baner „Ustawienia plików cookie” znajdujący się w dolnej części naszej witryny internetowej. Wyświetli się nowe okno podręczne, które umożliwi wybór ustawień plików cookie.

Uprzedzamy, że odmowa wykorzystania tych plików cookie nie spowoduje zaprzestania wyświetlania reklam w witrynie internetowej. Liczba reklam będzie taka sama jak w przypadku zaakceptowania plików cookie. W przypadku odrzucenia reklamowych plików cookie wyświetlane będą tylko ogólne reklamy, niedostosowane do życzeń i potrzeb użytkownika.

Ustawienia plików cookie można również sprawdzać i zmieniać w przeglądarce internetowej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień plików cookie, należy wybrać używaną przeglądarkę internetową:

Jeżeli użytkownik zmodyfikuje lub usunie folder z plikami cookie przeglądarki, zmieni lub zaktualizuje swoją przeglądarkę lub urządzenie, może być zobowiązany do ponownego wyłączenia plików cookie. Proces zarządzania plikami cookie oraz ich usuwania różni się w zależności od przeglądarki. Aby uzyskać pomoc w tej kwestii, należy przejrzeć sekcję pomocy w konkretnej przeglądarce.

Można również wyłączyć Google Analytics na stronie https://marketingplatform.google.com/about/.

Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, należy odwiedzić stronę http://youronlinechoices.com/.

 1. Pliki cookie używane w tej witrynie
NAZWA PLIKU COOKIECELWAŻNOŚĆ PLIKU COOKIEFIRMA
sbObsługa wtyczki2 lataFacebook
frObsługa wtyczki3 miesiąceFacebook
xsObsługa wtyczki3 miesiąceFacebook
c_userObsługa wtyczki3 miesiąceFacebook
presenceObsługa wtyczkiCzas trwania sesjiFacebook
plObsługa wtyczki1 miesiącFacebook
wdObsługa wtyczki1 tydzieńFacebook
datrObsługa wtyczki3 miesiąceFacebook
NAZWA PLIKU COOKIECELWAŻNOŚĆ PLIKU COOKIEFIRMA
m_pixel_ratioObsługa wtyczkiCzas trwania sesjiFacebook
dprObsługa wtyczki1 tydzieńFacebook
actObsługa wtyczkiCzas trwania sesjiFacebook
_lo_vObsługa wtyczki Ghost Monitor3 miesiąceGhost Monitor
__cfduidObsługa wtyczki Ghost Monitor1 rokGhost Monitor
_lo_uObsługa wtyczki Ghost Monitor1 rokGhost Monitor
_gaObsługa wtyczki Ghost Monitor1 rokGhost Monitor
__insp_slimObsługa czatu w witrynie2 miesiąceLivechat Inc.
__lc_vvObsługa czatu w witrynieCzas trwania sesjiLivechat Inc.
NAZWA PLIKU COOKIECELWAŻNOŚĆ PLIKU COOKIEFIRMA
_gaObsługa czatu w witrynie2 lataLivechat Inc.
__lc_cstObsługa czatu w witrynie2 lataLivechat Inc.
__insp_targlptObsługa czatu w witrynie2 miesiąceLivechat Inc.
__insp_targlpuObsługa czatu w witrynie2 miesiąceLivechat Inc.
__insp_nvObsługa czatu w witrynie2 miesiąceLivechat Inc.
__insp_norec_sessObsługa czatu w witrynie2 miesiąceLivechat Inc.
__livechat_chatObsługa czatu w witrynie3 lataLivechat Inc.
__lc_cidObsługa czatu w witrynie2 lataLivechat Inc.
__insp_widObsługa czatu w witrynie2 miesiąceLivechat Inc.
NAZWA PLIKU COOKIECELWAŻNOŚĆ PLIKU COOKIEFIRMA
__livechatObsługa czatu w witrynie3 lataLivechat Inc.
__livechat_lastvisitObsługa czatu w witrynie3 lataLivechat Inc.
__utmaStatystyki odwiedzin użytkowników2 lataGoogle Analytics
__utmzStatystyki odwiedzin użytkowników6 miesięcyGoogle Analytics
__utmcStatystyki odwiedzin użytkownikówCzas trwania sesjiGoogle Analytics
__utmvStatystyki odwiedzin użytkownikówCzas trwania sesjiGoogle Analytics
__distilleryObsługa odtwarzacza wideoIn2cart.plIn2cart.pl
woocommerce_items_in_cartDziałanie witryny internetowej in2cart.plin2cart.plin2cart.pl
__kla_idDziałanie witryny internetowej in2cart.plin2cart.plin2cart.pl
wp_woocommerce_session_Działanie witryny internetowej in2cart.plin2cart.plin2cart.pl
 1. Cele wykorzystywania plików cookie w naszej witrynie internetowej

Pliki cookie w naszej witrynie internetowej są wykorzystywane w następujących celach:

 • rozpoznanie odwiedzającego podczas kolejnej wizyty,
 • zapisanie dodanych przez użytkownika ocen produktów,
 • analizowanie witryny internetowej,
 • zapewnienie bezpieczeństwa witryny internetowej,
 • monitorowanie i zapamiętanie zawartości koszyka (sesyjny plik cookie),
 • plik cookie służący do wysłania komunikatu o niedokończonym zakupie,
 • obsługa treści wideo,
 • obsługa czatu w witrynie, a także
 1. Prawa użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych z użyciem plików cookie

Poza zmianą preferencji dotyczących plików cookie w sposób opisany powyżej użytkownik ma również możliwość dochodzenia swoich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Prawa te są szczegółowo opisane w naszej Polityce prywatności.

 1. Zmiany i kontakt

Niniejsza Polityka plików cookie może się zmienić w dowolnym momencie. Zaktualizowana wersja zostanie opublikowana w witrynie: www.in2cart.pl.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania bądź potrzebują dodatkowych informacji na temat plików cookie lub przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem: [email protected].  

GHP Group d.o.o. Volčji Potok 24 A, SI – 1235 Radomlje/ Słowenia / [email protected]

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Lublanie / Kapitał zakładowy: 7500 EUR / IBAN SI56 2900 0005 3221 429 / Numer identyfikacji podatkowej: 28559070 / Numer rejestracyjny spółki: 8190305000